Pericolul imposturii și a uzurpării calității de medic în recuperarea medicală

195 de articole

Recuperarea medicală trebuie centrată în jurul interesului pacientului, iar acesta are dreptul de a fi corect și complet informat pentru a beneficia de un diagnostic medical de certitudine pus de un profesionist în medicină și de recomandarea celor mai potrivite tratamente pentru polipatologia cu care se confruntă.

Starea de ambiguitate generată de dezbaterile recente privind statutul și rolul fizioterapeutului a produs nesiguranță în rândul unei părți a pacienților privind rolul diverșilor profesioniști implicați în serviciile de recuperare medicală conexe actului medical.

De aceste neclarități profită unii fizio-kinetoterapeuți care încearcă să atragă clientelă către cabinetele lor de kinetoterapie în absența suportului de specialitate al unui medic.

Confuzia ce poate apărea în mintea pacientului neinformat între calitatea de doctor în științe medicale și cea de medic specialist în recuperare, medicină fizică și balneologie sau între studiile medicale de lungă durată, cele medicale de scurtă durată și cele de sport și știința mișcării poate fi dăunătoare atunci când vine vorba de a face în cunoștință de cauză cele mai bune alegeri pentru sănătatea sa.

În serviciile medicale de recuperare e important ca nimeni să nu se dea drept altcineva, drept mai mult decât ceea ce este de fapt, deoarece orice uzurpare de calitate oficială în scop de auto-promovare sau orice uniformă care creează impresia halatului medical poate face mult rău imaginii profesiei de medic.

Am decis să intrăm puțin în bucătăria internă a activității noastre pentru a ne asigura că intervențiile terapeutice de care beneficiază pacienții timișoreni sunt îndreptate doar spre ameliorarea stării lor de sănătate și nu spre asumarea de riscuri asociate unei abordări amatoricești care poate agrava uneori situația unor oameni suferinzi.

Dacă profesioniștii nu își respectă limitele de competență date de pregătirea și diploma lor, există riscul de a fi indicate proceduri și tratamente neconforme cu realitatea, care nu sunt potrivite cu multiplele boli ce pot fi asociate patologiei de care suferă un pacient.

Doar medicul specialist de recuperare poate stabili un diagnostic medical de certitudine, poate evalua și interpreta imagistica medicală și analizele de laborator, poate prescrie un tratament medicamentos și poate cântări ce proceduri sunt recomandate ținând cont de tabloul clinic complex al fiecărui pacient, întocmind un plan de tratament profesionist care derivă din realitatea la zi a stării de sănătate a pacientului și din particularitățile fiecărui caz. De asemenea, prin consultația de control, medicul specialist evaluează reușita programului de tratament recomandat.

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 361/2013 aprobă Ghidul de practică medicală pentru specialitatea reabilitare medicală.

În cadrul acestui ghid se precizează faptul că medicul de specialitate în reabilitarea medicală foloseşte instrumente specifice de diagnostic şi evaluare, recomandă şi evaluează tratamente farmacologice şi intervenţii educaţionale şi profesionale şi coordonează activitatea echipei multiprofesionale de reabilitare medicală.

Echipa multiprofesională de reabilitare medicală este formată din: medic de specialitate reabilitare medicală, asistent medical, fizioterapeut şi asimilaţi, psiholog, logoped, terapeut ocupaţional, asistent social, bioinginer, precum şi alţi profesionişti abilitaţi să desfăşoare activităţi de îngrijire în domeniul reabilitării medicale.

Serviciile de reabilitare medicală sunt efectuate de medicul de specialitate în reabilitarea medicală şi includ: consultaţie, evaluare funcţională specifică, consultaţii de control, manevre, investigaţii şi intervenţii şi recomandarea şi/sau aplicarea de proceduri specifice de reabilitare medicală.

Procedurile specifice de reabilitare medicală se aplică numai de către medicul de specialitate în reabilitarea medicală sau la indicaţia acestuia.

Medicul de reabilitare medicală concepe şi utilizează un plan de reabilitare pentru fiecare individ pentru a dirija reabilitarea acestuia orientată pe problemă.

Conform O.U.G. nr. 83/2000, fizio-kinetoterapeuții sunt obligați să presteze serviciile conexe actului medical în strictă concordanță cu prescripțiile medicale ale medicului curant.

Titularii cabinetelor de practică, precum și personalul angajat care își desfășoară activitatea în cadrul acestor cabinete răspund individual, potrivit legii, în cazul nerespectării prescripțiilor medicale, acurateții procedurilor efectuate și calității explorărilor de laborator, pentru eventualele prejudicii aduse pacienților.

De asemenea, în articolul 13 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut se precizează faptul că activitățile terapeutice exercitate de către fizioterapeut se realizează sub prescripția medicului specialist, ci nu în mod autonom de recomandările de specialitate ale acestuia.

În cei 11 ani de studii și pregătire în domeniul medical, medicii specialiști în recuperare, medicină fizică și balneologie aprofundează materii preclinice și clinice, la un nivel de detaliu care nu este posibil în doar 3 ani de studii medicale de scurtă durată parcurși de absolvenții de Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, în timp ce absolvenții programelor de Kinetoterapie și motricitate specială ai facultăților de educație fizică și sport studiază mai mult cultura fizică și știința mișcării din perspectiva întreținerea stării de sănătate prin mișcare.

Atâta timp cât există diferențe semnificative între curricula aferentă celor patru titluri de calificare care permit exercitarea profesiei de fizioterapeut (fiziokinetoterapeut, fizioterapeut, kinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală), diferențe reflectate în nivelul de abilități și competențe, vocabularul medical, înțelegerea patologiilor și tehnicilor terapeutice, singura garanție a calității intervențiilor terapeutice oferite de o clinică de recuperare medicală este dată de prezența echipei de profesioniști compusă din fizio-kinetoterapeuți experimentați coordonați de medici specialiști de recuperare medicală.

Clinica Socrates

Suntem aici pentru a vă ajuta să treceți victorioși peste suferință, să vă recuperați cât mai repede și complet starea de bine și de sănătate.

Unde ne găsiți?